מומלץ - לבדוק דגם מכשיר בהגדרות הטלפון בכדי למנוע החלפות