top of page

שרוך / צמיד אוניברסלי

שרוך או צמיד אוניברסלי לבחירה
.ללא צורך בסדרת הכיסויים שלנו
הכרטיסיה מונחת בין הכיסוי לגב הפלאפון, הוו שמחובר לכרטיסיה, יוצא מפתח הטעינה של המגן ואליו מחברים את השרוך האוניברסלי :) 

bottom of page